Home
Marine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Prosjekt

Havbyen Bergen samler regionen

Prosjektet Havbyen Bergen fremmer økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene med Bergen som sentral drivkraft. Aktører med fokus på bærekraftig verdiskapning knyttet til havet samarbeider i en superklynge.

Main content

Havet er viktig for Norge. Forskning, innovasjon, forvaltning og næringsliv står for ulike bidrag, men for å lykkes i en sterk internasjonal konkurranse og med viktige mål uttrykt gjennom FNs bærekraftsmål - er økt samarbeid avgjørende.

For å lede satsingen over i drift lyses det ut to stillinger med søknadsfrist 14. februar 2022:

Som prosjektleder vil du få ansvaret for å øke samhandling mellom forskning, utdanning, offentlige aktører og næringsliv. Prosjektet har fått stor interesse blant både private og offentlige aktører knyttet til havet i regionen. En viktig oppgave vil bli å etablere nye og forsterke eksisterende samarbeidsarenaer og felles prosjekter med formål om å fremme en bærekraftig utvikling av havnæringene i hele regionen og sette Bergen i posisjon som den ledende havbyen internasjonalt.I samarbeid med kommunikasjonsansvarlig vil prosjektleder ha ansvar for det strategiske og daglige arbeidet i prosjekt Havbyen Bergen i tråd med føringene fra årsmøtet og styret.

Som kommunikasjonsansvarlig vil du få hovedansvaret for å styrke Havbyen Bergen sin ledende nasjonale og internasjonale posisjon. Dette innebærer å bygge global kjennskap og preferanse til Havbyen Bergen. Du vil ha ansvaret for å skape gode digitale og fysiske møteplasser som skal bidra til å sikre høyt engasjement og interesse for prosjektet og tiltakene. Kommunikasjonsansvarlig vil samarbeide med prosjektleder, og vil i tillegg til strategiske og operative kommunikasjonsoppgaver bistå i arbeidet i prosjekt Havbyen Bergen i tråd med føringene fra årsmøtet og styret. 

 

Havbyen Bergen sine fokusområder:

Samhandling

 • 7Felles identitet og kultur for samarbeid
 • Økt samhandling mellom forskning, utdanning, offentlige aktører og næringsliv
 • Styrke samarbeidsarenaer og felles prosjekter

Attraktivitet

 • Øke antall etableringer av ledende bedrifter og startups
 • Tilgang til kapital, areal, infrastruktur, talent og kompetanse
 • Global kjennskap og preferanse til Havbyen Bergen

Bærekraftig vekst

 • Økt omstilling, bærekraftig verdiskapning og sysselsetting
 • Overføring av kompetanse fra ikke-fornybare til fornybare næringer
 • Sikre ivaretagelse av anstendig arbeid for alle og likestilling mellom kjønnene

Kompetanse

 • Verdens beste havforskningsregion
 • Relevant og attraktiv utdanning til havnæringene
 • Internasjonalt ledende kunnskapsbasert forvaltning og næringskompetanse

Tiltakene for de neste 15 årne kan påvirke 48 milliarder kroner i verdiskapning og 24.000 arbeidsplasser:

Scenarier for Vestland
Foto/ill.:
Vestlandscenarioene 2020/Bergen kommune
Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Havbyen Bergen