Hjem
Det juridiske fakultet
FORSKNING

Forskergrupper ved Det juridiske fakultet

Forskningen ved fakultetet utvikles gjennom samarbeid i forskergrupper innenfor relativt brede fagfelt.

Foto av Dragefjellet
Det er 15 ulike forskergrupper ved Det juridiske fakultet.
Foto/ill.:
André G. Kvalvågnes

Hovedinnhold

Det er et utstrakt faglig samarbeid mellom forskergruppene, og det er til enhver tid mange masterstudenter som deltar aktivt i gruppene, enten som forskerlinjestudenter, vitenskapelige assistenter eller som assosierte medlemmer med særskilt kompetanse på området.

Forskergruppelederen har det administrative ansvaret for felles faglige aktiviteter, og har rollen som lokal høringsinstans på fagmiljøets vegne. Alle ansatte er medlem i en eller flere forskergrupper, og det er et utstrakt faglig samarbeid mellom forskergruppene. Mange fagpersoner i de ulike forskergruppene er medlem av ulike styringsgrupper innenfor satsingsområdene ved UiB, og er tilknyttet ulike senter eller tverrfaglige klynger på UiB.

Oversikt over forskergruppene ved fakultetet