Hjem
UiB AI

Nyhetsarkiv for UiB AI

Digitalisering endrer ikke bare måten vi forsker og underviser på, den endrer også problemstillingene vi kan forske på og kompetansen som kreves i en fremtidsrettet utdanning. UIB lyser ut midler til fagmiljø, forskningsgrupper eller utdanningsprogram som ønsker å iverksette et faglig løft med tanke på digitalisering.
The International Artificial Intelligence in Bergen Research School aims at disseminating recent advances on AI. It is mainly intended for master and Ph.D. students, postdocs, and researchers wishing to learn more about the theme of the research school. In 2022, the broad theme of the school is: Knowledge Graphs and Machine Learning.