Hjem
UiB AI

Nyhetsarkiv for UiB AI

Det er nå klart hvilke prosjekter som er invitert til å sende inn full søknad til TMS Trustworthy AI.
Universitetet i Bergen og AI-konsortiet NORA ønsker å samarbeide mer for å synliggjøre AI-virksomheten på UiB.
Alt ligg til rette for at Bergen skal bli eit kraftsenter innan AI, kunstig intelligens. Forskarar, studentar, næringsliv og offentlig sektor var samla på Universitetet i Bergen for å få utløyst potensialet i Vestlandshovudstaden.
Verdshava tek opp 25 prosent av våre årlege CO2-utslepp til atmosfæra, og dette hjelper til med å dempe den globale oppvarminga. Klimaforskarane ved UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning har tatt kunstig intelligens i bruk for å halde oversikt over kor mykje CO2 som blir tatt opp.