Hjem
UiB AI

Nyhetsarkiv for UiB AI

De neste 5 årene skal et stort, tverrfaglig prosjekt ved UiB flytte kunnskapsfronten innen kunstig intelligens (AI) med særlig søkelys på pålitelig og etisk utvikling i feltet. Programmet er støttet av EU og skal utdanne 19 forskere fra ulike disipliner til fremtidens forsknings- og teknologiledere.
I år mottok Senter for digitalt liv Norge (DLN) 35 søknader fra hele landet til det populære tremåneders industripraksisprogrammet for Ph.d.-studenter innenfor bioteknologi. Fra UiB ble de to Phd-studentene Parveen Gartan og Belén Garcia Pascual valgt ut til årets praksisprogram:.
CEDAS, the Center for Data Science at the University of Bergen, and NORBIS, the Norwegian Research School in Bioinformatics, Biostatistics, and Systems Biology, invite both starting and experienced data scientists to an exciting joint summer school on data science and its biomedical applications from 7-11 August 2023.