Hjem
UiB AI

Nyhetsarkiv for UiB AI

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe inviterte til en rundebordskonferanse 15. juni 2023 om kunstig intelligens i forskning og utdanning, hvor UiB deltok. I etterkant av rundebordskonferansen har UiB laget et posisjonsnotat som ble sendt til Kunnskapsdepartementet.