Hjem
UiB AI

Nyhetsarkiv for UiB AI

UiB AI og NORA inviterte fagmiljøer i Bergen til innspillsmøte om regjeringens KI-satsing og digitaliseringsstrategien.
Denne uken møttes gruppen som skal utvikle fremtidens ledere innen kunstig intelligens.
I september lanserte regjeringen en satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens og digital sikkerhet. 24. november inviterer UiB og NORA forsknings- og innovasjonsmiljøer i Bergen til diskusjon om hvordan midlene bør anvendes.
For andre gang inviterte Universitetet i Bergen til konferansen «Intelligente Bergen – kraftsenter for kunstig intelligens». Flere hundre deltakere fikk høre spennende innlegg og diskusjoner om det som skjer på KI-feltet i regionen.