Hjem
UiB AI

Nyhetsarkiv for UiB AI

Rustam Galimullin er en av flere eksperter på kunstig intelligens ved UiB. Les mer om ham og hans forskning her.
Infomedias framsyn og engasjement for teknisk utdanning førte til en nevneverding økning i 2023-opptaket.
2023 viste seg å bli et produktivt år for Infomedia. Instituttets forskere var blant dem som var i forkant av vitenskapelige fremskritt, de introduserte innovative verktøy og ga betydelige bidrag til informerte diskusjoner om AI.