Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030

Nyhetsarkiv for Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030

Ein visjon om mangfald står sentralt i arbeidet med den nye UiB-strategien, men kva betyr mangfald, og korleis kan mangfaldspolitikk omsetjast i handling?
Vil du holde deg oppdatert på arbeidet med UiBs strategi for 2023-2030? Fakultetene inviteres til digitale allmøter.