Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Hovedinnhold

Instituttets forskning spenner vidt, og er åpen for ulike tradisjoner og skoler innen filosofifaget. I tråd med dette legger vi vekt på samarbeid med andre disipliner og tverrfaglig forskning. Instituttet har følgende forskningsgrupper: