Hjem
LaW-BALANCE

Personer i LaW-BALANCE

Prosjektgruppen består av forskere med bred kompetanse innen arbeids- og sosialrett, både på nasjonalt og EU-nivå.

Researchers in LaW-BALANCE
LaW-BALANCE: Liv og arbeid i balanse: Rettslige svar på et arbeidsliv i endring og i krisetider.
Foto/ill.:
Kim Einar Andreassen / UiB

Hovedinnhold

Prosjektleder

Melanie Regine Hack (førsteamanuensis, Universitetet i Bergen) er ekspert på norsk, europeisk og internasjonal sosial-, arbeids- og diskrimineringsrett. Ved UiB leder Hack forskergruppen for europarett og er medlem av ledergruppen ved Senter for EU/EØS-rett (CENTENOL). Sammen med Ingrid Barlund koordinerer hun masteremnet "EU and EEA Commercial Law".

Hack har forsket på blant annet aldersdiskriminering i Tyskland og Norge og virkningen av EU-lovgivningen på området, rettslige virkemidler for å møte utfordringene med demografiske endringer, og digitalisering og plattformøkonomi som utfordringer for trygdesystemer. Hack har også erfaring som juridisk rådgiver for myndighetene gjennom deltakelse i ulike utvalg.

Seniorforskere

Tine Eidsvaag (førsteamanuensis, Universitetet i Bergen) er ekspert på arbeidsrett, inkluderende arbeidsmiljø og marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet. Eidsvaag er kursansvarlig for spesialemnene i arbeidsrett ved UiB, og leder faggruppen for arbeids- og diskrimineringsrett med ansvar for masteroppgaver innenfor disse fagfeltene ved fakultetet. Hun har blant annet forsket på inkluderende arbeidsmiljø, rett til individuell tilrettelegging på arbeidsplassen, vern mot diskriminering og retten til betalt permisjon for vikarbyråansatte og digitale plattformarbeidere. Eidsvaag er fast medlem av Diskrimineringsnemnda.

Lisa Waddington (professor, Maastricht University, Nederland) er ekspert på europeisk ikke-diskrimineringslov. Hun var en av de første forskerne som skrev om sammenhengen mellom beskyttelse av omsorgspersoner og EUs lov om ikke-diskriminering, samt det nye EU-direktivet om balanse mellom fritid og arbeid. Hun har koordinert og vært involvert i en rekke store EU-finansierte forskningsprosjekter og er seniorekspert i 'European Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field' og 'European Disability Expertise Network'. Waddington har også lang erfaring med å jobbe med beslutningstakere på nasjonalt og europeisk nivå.

Stipendiat og postdoktor

En doktorgradsstipendiat og en postdoktor vil bli rekruttert til prosjektet.

Rådgivende utvalg

Et rådgivende utvalg med ledende forskere bidrar til prosjektet:

  • Prof. Mark Bell (Trinity College Dublin, Irland)
  • Prof. Colm O’Cinneide (University College London, Storbrittania)
  • Prof. Stein Evju (Universitetet i Oslo, Norge)
  • Prof. Wendy Nilsen (OsloMet, Norge)
  • Prof. Monika Schlachter (University of Trier, Tyskland)

Referansegruppe

En referansegruppe med interessenter er knyttet til prosjektet for å bygge bro mellom forskning, politikk og praksis:

  • Mona Næss (Avdelingsdirektør, Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
  • Kari Østerud (Direktør, Senter for seniorpolitikk)
  • Nina Odberg (Advokat, LO - Landsorganisasjonen i Norge)
  • Joakim Augeli Karlsen (Advokat, NHO - Næringslivets hovedorganisasjon)
  • Agnieszka Piasna (Seniorforsker, ETUI - European Trade Union Institute)