Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

- Mange studentar har valt kinesisk ut frå personlege interesser, men dei må tenke på jobbutsiktene også, seier den nytilsette førsteamanuensisen i kinesisk Dr. Zhao Shouhui. Han trur at kontakten mellom Noreg og Kina vil auke i framtida, og at dette vil føre til ein større arbeidsmarknad for kinesiskstudentane.