Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

To hundre år gamle førestellingar om kjønn og rase kan framleis lære oss noko om likeverd og demokrati, seier førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsstudiar, Kari Jegerstedt.
Ny teknologi vil bidra til å løse klimaendringene, tror norsk ungdom. Men de tror også på moderasjon.
Ein omsetjar har stor makt over teksten som blir omsett, og med det følgjer også mykje ansvar, meiner arabiskprofessor ved UiO, Gunvor Mejdell.