Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

2. september åpner dørene til «Akademisk skrivesenter», et helt nytt tilbud til studentene ved Det humanistiske fakultet.
Professor Shabo Talay og Institutt for framandspråk har fått 450 000 euro for å sikra det arameiske språket turoyo ei framtid. I dag er alle arameiske språk små og står i fare for å døy ut. Med pengar frå Erasmus skal no prosjektet Aramaic Online gje nye generasjonar nettbasert opplæring i turoyo.
Brasiliansk-nynorsk bossanova og forventningsfulle studentar fylte auditorium B i Sydneshaugen skule under semesteropninga ved Institutt for framandspråk (IF). Nytt av året er at dei nye studentane får møta språkstudiet gjennom eit innføringskurs allereie første semesteret.