Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

Grensene i Europa endrar seg, både mentalt og geografisk. Men kor går grensene? Kvar ligg Europas hjarte?
Hvordan blander folk på Kolahalvøya samisk og russisk? Hva gjør de unge og hva gjør de eldre?
Mandag 3. november avholdes SAMKUL-konferansen 2014 i Trondheim. Der setter forskere tennene i mat og matsystemer, måltid og matproduksjon. Blant hovedinnlederne finner vi Ken Albala fra Pacific University, Karin Zachmann fra Technisches Universität München og Philip McMichael fra Cornell. Det er nå åpnet for påmelding, med frist 22. oktober.
Internett har endra Russland. Men Putin strammar grepet om ytringsfridomen på nett.
Fredag 26.september arrangerte Institutt for framandspråk (IF) ein språkdag med namnet «Språk opnar dører». På den europeiske språkdagen skulle elevar få lære meir om moglegheitene som opnar seg ved å studere eit framandspråk.