Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

Forskere ser på hvordan media bruker språket for å konstruere og formidle forestillinger om fattigdom.
Språkprofessoren har ikkje oversikt over kor mange språk han kan, eller kor mange bøker han har skrive.