Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

Arabisk er det hittil siste språket som er innlemmet i brettspillet "New Amigos."
Latinamerikanske aviser bruker et svært teknisk språk når de fremstiller fattigdom. Dermed blir det vanskelig å forstå fattigdommens årsaker og virkninger, ifølge forsker Ana Beatriz Chiquito.