Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

How can the Norwegian two-form solution serve as a source of inspiration for resolving language conflicts in China?
Det arameiske språket surayt har lenge stått i fare for å bli utryddet. Nå har internasjonale forskere med UiB i spissen etablert en nettbasert språkopplæring som sikrer minoritetsspråket et videre liv.
– Jeg har lyst til å lære meg arabisk for å kommunisere bedre med arabisktalende pasienter, sier Tobias Franke. Legen fra Lærdal startet denne uken på det flunkende nye nettstudiet i arabisk ved UiB.
– Jeg har hatt lyst til å studere kinesisk lenge, sier Arnt Jostein Førde. Han er nå i gang med nettstudier i kinesisk på deltid ved UiB.
How can the Norwegian two-form solution serve as a source of inspiration for resolving language conflicts in China?
150 forskere samles til den 20. romanist konferansen 15.–18. august. Det blir innlegg på fransk, spansk, italiensk og portugisisk med tema innen litteratur, film, kultur/historie og fagdidaktikk.