Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

UiB planlegger å etablere et tverrfaglig senter for humanistisk forskning. I den anledning lyses det ut midler til to grunnforskningsprosjekt med søknadsfrist 15. mars.
Kva feirar me eigentleg 21. februar kvart år? Kva er i det heile morsmål?
I samarbeid med Humanistenes Arbeidslivsutvalg (HAU) arrangerer Institutt for Fremmedspråk (IF) en egen fremmedspråksdag, IF-dagen, onsdag 13. februar.