Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ludvig Holbergs samlede verker ligger nå ute digitalt, gratis tilgjengelig for alle.
Ellen Mortensen blir ny faglig leder av Holbergprisen fra 1.august 2015. Mortensen tar over etter Ivar Bleiklie som har vært leder de siste fem årene.