Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Velkommen til debatt om humanistisk forskning og hva humaniora kan bidra med i samfunnet.
– Det er viktig å studere fortiden for å kunne si noe kvalifisert om samtiden.