Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

– Det er viktig å studere fortiden for å kunne si noe kvalifisert om samtiden.