Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programmet for Middelalderforum er klart!
Boken tar utgangspunkt i de skjønnlitterære hovedsjangrene epikk, dramatikk og lyrikk, og ser på hvordan de har utviklet seg historisk. I tillegg kommer sakprosa som essay, brev og tale. Boken er skrevet for alle som trenger en oppdatering på sjangerteori.
UiB planlegger å etablere et tverrfaglig senter for humanistisk forskning. I den anledning lyses det ut midler til to grunnforskningsprosjekt med søknadsfrist 15. mars.