Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Seks europeiske forskere har fått EU-finansiering til forskeropphold ved Universitetet i Bergen gjennom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Fire av seks stipender går til forskningsprosjekter i samarbeid med Det humanistiske fakultet.