Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Under nyvinninga «Museologifestivalen» fekk kunsthistoriestudentane møte ulike aktørar og problemstillingar frå kunst- og kulturfeltet. Tiltaket mottek fakultetets utdanningspris for 2022.