Hjem
Forskergruppen Elektronisk litteratur

Nyhetsarkiv for Forskergruppen Elektronisk litteratur

Elektronisk litteratur er skapt for nettet, og skapes uten standarder. Det skaper problemer når forskere og bibliotekarer skal arkivere og dokumentere elektronisk litteratur. Et workshop i forskergruppen for elektronisk litteratur ved LLE jobber mot løsninger 20-21. juni.