Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Håndboka for arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser er ferdig og blir distribuert i 2000 eksemplarer av Norsk Industri, Fellesforbundet, LO og Unionen.
Politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen. En antologi der Lars Fr. Svendsen er redaktør. Svendsen har skrevet innledninger som redegjør for tenkernes liv og politiske filosofi.