Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Hva kan fenomenologi bidra med for å klargjøre øko-filosofiske spørsmål? Boka inneholder tekster som tar for seg kjernen av øko-fenomenologi til et bredt spekter tekster basert på tanker innenfor miljøfilosofi.