Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Først fikk han Spurvugleprisen 2011 og nå Ugleprisen 2011. UiBs pris for utdanningskvalitet, Ugleprisen, ble i år delt mellom to prosjekt, emnet Global helse ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og antikkseminarene til førsteamanuensis Knut Ågotnes ved FoF. Ågotnes ble i vår tildelt HF-fakultetet sitt nyopprettede Spurveuglepris, som går til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede... Les mer