Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

FoF arrangerer dagsseminar 30. mai om Lars Svendsens nye bok, Frihetens filosofi, som ble gitt ut på Universitetsforlaget i januar i år. Boken er bredt anlagt og diskuterer frihetens mange dimensjoner, fra metafysikk til politikk og etikk.