Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Professor Erik Brown trår i disse dager inn pensjonistenes rekker. Dette ble markert i form av Browns avskjedsforelesning "Personal identity - an attempt at a new approach" som ble avholdt 10. oktober; og med etterpåfølgende festivitas på Knut Fægris hus. Professor emeritus Kåre Johnsen har i denne forbindelse skrevet følgende kollegiale ord:
Preben Jordal kåret i Klassekampen 14. desember antologien redigert av Hein Berdinesen og Lars Petter Storm Torjussen til en av årets tre bøker. Vi gratulerer og tillater oss i sakens anledning å gjengi avisklippet her!