Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Filosof Espen Gamlund reflekterer over vanskeligheten forbundet med å kombinere de fire hovedsakelige forventningene til akademikeren: forskning, formidling, undervisning/veiledning og administrasjon.