Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Med utgangspunkt i Thomas Pikettys bok "Capital in the Twenty-First Century" diskuterer Jørgen Pedersen vår tids skattepolitikk. En slik debatt krever også en diskusjon av forskjellige rettferdighetsidaler og det er en oppgave for den politiske filosofien.