Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Skriveveilederne på Akademisk skrivesenter hjelper studentene med å få sagt det de vil.
Førsteamanuensis i filosofi, Espen Gamlund, har formidling som ideal. Innsatsen har gitt han Det humanistiske fakultet sin formidlingspris 2015.
Lars Svendsen har akkurat gitt ut ny bok. Denne gangen dreier det seg om ensomhetens filosofi. Boken er gitt ut på Universitetsforlaget, og er allerede under oversettelse til flere andre språk, som engelsk, dansk, russisk, serbisk og kinesisk.
BSTV har den siste tiden hatt to oppslag om examen philosophicum ved UiB. Det ene dreier seg om motivasjonen bak og relevansen av ex.phil. Her intervjues våre førsteamanuenser Espen Gamlund og Gunnar Karlsen. I det andre oppslaget er det romsituasjonen ved UiB og det medfølgende behovet for undervisning på kveldstid som er tema. Her intervjues bl.a. universitetslektor Vibeke Tellmann. Se lenker... Les mer