Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Den første offisielle workshop'en i Anti-eksepsjonalisme-prosjektet hadde tittelen `Logic as Science'. Workshop'en samlet ni foredragsholdere fra det internasjonale miljøet i filosofisk logikk.