Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Et filosofisk blikk på dyr fra en som selv har erfaring med både katter og hunder og ikke minst er svært belest i filosofiens historie.
Forskningsrådet øker finansieringen av humanioraforskning i årene framover. På fire år skal andelen til humaniora opp fra tre til fem prosent av totalbevilgningene.