Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

UiB viderefører ambisjonen om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut inntil seks nye prosjektmidler. En del av midlene er øremerket humanistisk grunnforskning. I tillegg lyses det ut såkornsmidler til tverrfakultære samarbeidsprosjekter. Søknadsfrist er 1. februar 2020.
Tore Fjetland Øgaard | Non-Boolean Classical Relevant Logics I | Synthese
Filosofene Pål Antonsen og Ole Hjortland får Det humanistiske fakultets formidlingspris 2019, for deres arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.