Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Andreas Fjellstad | Structural proof theory for first-order weak Kleene logics | Journal of Applied Non-Classical Logics
I denne årboken publiserer vi tre seminarinnlegg og et bidrag fra masterstudent-workshopen. De tre seminarbidragene ble for første gang fagfellevurdert, mens det fjerde bidraget fikk grundige tilbakemeldinger på workshopen.
«hva er DØDEN» er en liten bok om et stort tema. Boken er skrevet av postdoktor ved BCEPS Carl Tollef Solberg og professor i filosofi, ved Universitetet i Bergen, Espen Gamlund.