Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
In this book Kevin Cahill explores the question of what it means to be a human being through sustained and original analyses of three important philosophical topics: relativism, skepticism, and naturalism in the social sciences.
Høstsemesterets nyhetsmagasin fra FoF er nå tilgjengelig på nettsiden "Semesternytt (FoF-bulletin) og årsmeldinger". På denne siden finner dere også både Semesternytt/FoF-bulletiner og årsmeldinger fra og med 2009.