Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Tore Fjetland Øgaard | Confused Entailment | Topoi
Filosofiprofessor Espen Gamlund skulle ønske at flere av oss var som den gode, gamle nabokjerringa. Hun som kunne være brysom, men som brydde seg.