Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Den fjerde Aarebrotforelesningen går av stabelen 16. januar 2022 og skal holdes av filosofen Lars Fredrik Händler Svendsen. Tema for forelesningen er frihet.