Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

På universitetsstyremøtet 24. november ble det vedtatt at Det juridiske fakultet får oprette en Master of Law in EU and EEA Law (LLM).
Forskargruppa for europarett har hatt ein inspirerande og lærerik tur til Luxembourg og Brussel.
16. november drar forskergruppen for å besøke ESA, EFTA- og EU-domstolen. Programmet er er tettpakket med faglig innhold, og gir medlemmene anledning til å presentere egen forskning for sentrale EU-/EØS-institusjoner.
Regjeringa vil revidere regelverket for offentlege anskaffingar, og har i den forbindelse sett ned eit lovutval. Professor Halvard Haukeland Fredriksen skal vere leiar for dette lovutvalet.