Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk psykologi

Semje mellom born og terapeut om målet med behandlinga aukar sjansen for at born vert kvitt angst, syner ny forskning ved Universitetet i Bergen.