Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk psykologi

– Jeg vil arbeide for at Institutt for klinisk psykologi blir enda mer synlig både innad ved UiB og i samfunnet rundt, sier Åsa Hammar.