Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk psykologi

Eldre med kognitiv svikt og demenssykdommer er særlig sårbare fordi søvnen deres endres dramatisk. Mer lys skal hjelpe disse pasientene.