Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk psykologi

Hvordan få den gode og tydelige historien om forskningen din frem på TV og hvordan få presentert forskningsresultater på en tydelig og forståelig måte?