Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

Nyhetsarkiv for LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

LINGCLIM-forskergruppen møtes på Solstrand Hotell for å diskutere framdrift i det pågående CLIMLIFE-prosjektet og videre planer.
Kjersti Fløttum ble sitert i I artikkelen «Oljeprodusenter i Golfen: Svarer på klimatrusselen med grønn retorikk – og økt oljeproduksjonen» i Forskningsmagasinet Apollon.
Kjersti Fløttum og Øyvind Gjerstad ble sitert i en kommentarartikkel i The Guardian.
Ida Vikøren Andersen ble intervjuet av Vårt Land.
16. desember publiserte Ida Vikøren Andersen, postdoktor på CLIMLIFE-prosjektet, og Katherine Duarte, medieforsker ved UiB, et debattinnlegg med tittelen «Kode rød for klimajournalistikken» i Aftenposten.