Hjem
Arbeid, klasse og utdanning

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forprosjektmidler fra 2020

Midler til forprosjekt fra NFR programmet

Sosiologisk institutt er bevilget midler fra NFRs program Utdanning 2020 til forprosjektet "Transforming vocational education and training - a collaborative research proposal". Prosjektleder er Ole Johnny Olsen. Prosjektet er et samarbeid med Svein Michelsen, Institutt for administrasjon og organisasjonskunnskap, UiB, og forskere ved NIFUSTEP og FAFO. Forskere ved Høgskolen i Akershus vil bli invitert til å delta. Målet er å utvikle et prosjektopplegg for utlysning av ordinære prosjekter innen Utdanning 2020 i april 2011. Prosjektet inngår i et strategisk initiativ fra de involverte parter for å utvikle et langsiktig samarbeid på feltet.

Hovedinnhold