Home
Work, class and education
Forprosjektmidler fra 2020

Midler til forprosjekt fra NFR programmet

Sosiologisk institutt er bevilget midler fra NFRs program Utdanning 2020 til forprosjektet "Transforming vocational education and training - a collaborative research proposal". Prosjektleder er Ole Johnny Olsen. Prosjektet er et samarbeid med Svein Michelsen, Institutt for administrasjon og organisasjonskunnskap, UiB, og forskere ved NIFUSTEP og FAFO. Forskere ved Høgskolen i Akershus vil bli invitert til å delta. Målet er å utvikle et prosjektopplegg for utlysning av ordinære prosjekter innen Utdanning 2020 i april 2011. Prosjektet inngår i et strategisk initiativ fra de involverte parter for å utvikle et langsiktig samarbeid på feltet.

Main content