Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Det er gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av opplæringen i kriminalomsorgen i alle de nordiske land. Undersøkelsen er støttet av Det Nordiske Ministerråd. Rapporten represnterer et pionerarbeid, og rapporten er også oversatt og utgitt på engelsk.
Er det mestringsforveningene eller leseferdighetene som styrer om innsatte velger å delta i opplæring under soning?
Kariane Westrheim og Terje Manger har redigert en ny, nordisk rapport om opplæringbakgrunn, behov og motiv for utdanning blant utenlandske innsatte.
Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov er kartlagt gjennom en kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia