Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Rapporten viser at utenlandske innsatte ønsker opplæring i større grad enn norske innsatte. Men færre av dem deltar i opplæringen under soning, og en større andel oppgir mangel på plass som grunn til at de ikke deltar.